Är du bra på att DABA

1: DABAR man åt höger eller vänster?

2: Vem starta DAB trenden?

3: När dabade man mäst?

4: Är det inne att daba nu?

5: Hur DABAR man?

6: Hur gml är det som DABAR mest?

7: Hur gml är det som DABAR mest?

8: När DABAR man