Är du bra i skolan?

1: Tycker du att du är bra i skolan?

2: Vad har du för betyg?

3: Tycker du att skolan är rolig?

4: Får du alltid alla rätt på proven?

5: Är dina föräldrar smarta?