är du bortskämd

1: hur mycke paket får du på någon hägtid

2: får du det du vill ha

3: har du detta

4: delar du med dig

5: lyssnar du mycket på dina föräldrar