Är du blyg??

1: Räcker du ofta upp handen i skolan??

2: Har du någon och leka med på rasterna??

3: Är du en man kan prata med om något viktigt??

4: Pratar du i klassrummet??

5: Bestämmer du mycket