Är du blind? :/

1: Ser du vad som står på denna fråga?

2: Är du blind?

3: Hur ser numret 1 ut?

4: Är detta quiz kul?

5: Vet du hur du ens ser ut?