är du beroende av din mobil?

1: hur länge kollar du med din mobil

2: vad gör du på din mobil?

3: tycker du att det är tråkigt att greja med mobilen?

4: brukar du kolla själv på din mobil?

5: säger dina föreldra att du måste lägga undan din mobil?