Är du beredd att skaffa katt?

1: Vill du ha katt?

2: När skulle du låta din katt gå ut för första gången?

3: Vad skulle du ge din katt för mat när den är 12 veckor?

4: När skulle du hämta din katt?

5: Hur många timmar per dag skulle du umgås med katten?

6: Vart skulle din katt sova?

7: Vart skulle du ha kattlådan någonstans?