Är du bästa vännen

1: Hur är du mot dina vänner?

2: Om din vän ramlar vad gör du då?

3: Om din vän behöver hjälp och frågar dig vad säger du då?

4: Om din vän är läsen vad gör du då😭😭😱

5: Om du ser att din kompis blir mobbad vad gör du då??

6: Till bringar du mer tid med din pojkvän än dina vänner