Är du bäst

1: Favoo färg !Å

2: Hår färg ?

3: Tror du att du är bäst ?

4: Tjej eller kille

5: Är jag bäst