Är du bäst?

1: Varför finns du?

2: Vad gillar du för sport?

3: Varför tycker du att du är bäst?

4: E de slut nu?

5: Nu är det slut så vi får se om du är bäst