Är du bäst

1: Tycker du att du är bäst

2: Du är ....% bäst

3: Du är...

4: 123456789

5: %%%%%%%%