Är du bäst

1: Vad tycker du om dig själv

2: Tycker du om skolan

3: Vad är din favo djur

4: Tror du att du är bäst

5: Hur bor du

6: Tror du du har rätt