Är du bäst?

1: Är du fin?

2: Hur många vänner har du?

3: Tror du att du är bäst?

4: Säger dina kompisar att?

5: Vilken klädstil har du på dig??