Är du bäst

1: tycker du 05:or är jobbiga?

2: känner du joweria?

3: hur skulle du beskriva dig själv?

4: är detta quizet roligt?

5: nu är quizet slut. Var det roligt?

6: SAIIIK!!!! En sista fråga, tycker du att du är bäst?