Är du bäst?

1: Vad är godast?

2: Vilket djur är bäst?

3: Vem är bäst?

4: Var det här testet bra?

5: Var det här det bästa testet ever?