Är du bäst??

1: Vilken hårfärg har du?

2: Hur lång är du?

3: Vad heter du?

4: Hur gammal är du?

5: Vad gör du när du kommer hem från skolan?