är du bäst i klassen på matte?

1: Vad är 10000 gånger 4?

2: Vad är 232 gånger 2?

3: Vilket tal blir störst summa?

4: Vad är addition?

5: Vad blir 4 dividerat med 4?