Är du bara en dröm?

1: Hur känner du dig?

2: Hur är det med dig?

3: Hur ser du ut?

4: Varför gjorde du det här quizet?

5: Vad vill du att jag ska förutspå att du är?