är du ärlig

1: hur många säger att de litar på dig

2: om någon säger nägot till dig som du inte får säga till någon annan

3: vad kallar folk dig

4: är det många som pratar med dig bara för att de vet att du inte kommer säga något

5: vad kallar du dig

6: vad tror du att du kommer få för resultat