Är du allmänbildad

1: Är du konstig?

2: Vem är sämst?

3: Trtrtrrrrrirkfkeofkwnö

4: Är Alfons allmänbildad?

5: Hur luktar du?