Är du äkta snapster?

1: Hur mkt tid lägger du ner på snap?

2: Hur många snap poäng Haru?

3: Hur många ser din story?

4: Hur många har du dagar med?

5: Hur mkt lägger du upp på ms?

6: Hur mkt lägger du upp på din ms?

7: Hur mkt lägger du upp på din ms?

8: Sorry för samma fråga 3 ggr det gick nt radera

9: Hur många dagar har du som mest?