Är dit crusch kär i dig?

1: Får ni ofta ögonkontakt?

2: Tror du han/hon gillar dig?

3: Brukar ni prata ofta?

4: Brukar han/hon kolla mycket på dig?

5: Är hon/han ihop med nån annan?!

6: Var detta quiz bra?🎀

7: Bye