Är din vän en riktig vän

1: Frågar hen om den kan få en shoutut av dig ofta

2: Säger hen att du ser under elr över viktig ut ofta

3: Har din vän sakt något hen ongra

4: Är hen med dig för hur du ser ut eller hur din personlighet

5: Kan du bäretta allt för din bästavän utan att hen säger nåt till nån

6: Dissar din vän dig ofta och sedan säger förlåt

7: Gillade du denna quizen

8: Tror du att du kommer ha en bra vän