Är din vän äkta?

1: Är din vän egoistisk när ni är med varandra?

2: Bryr personen sig om dig på riktigt?

3: Är hen ärlig

4: Är hen lycklig med dig?

5: Kan ni berätta hemlisar för varandra?

6: Känner du dig själv när hen är med någon annan?

7: Känns det bra när ni är tillsammans?