Är din vän äkta eller inte.......

1: Umgås du ofta med din vän.

2: Ljuger hen för dig

3: Tror du att hen e äkta

4: Tror du att hen e äkta

5: Har hen spridigt falska ryckten om dig

6: Har hen spridigt falska ryckten om dig

7: Vill du fortfarande vara hens vän.....

8: Om din vän är äkta så lämna alldrig hen