Är din skola bra

1: Hur många är du i din klass😲

2: Har ni många raster

3: När äter ni lunch

4: Är många dumma i din klas

5: Har du kille/tjej