Är din så kallade bästis sann????

1: Hur ofta skriver hen till dig?

2: Brukar hen vara med dig på rasterna?🌸

3: Brukar ni träffas efter skolan?

4: Bråkar ni ofta?🙂

5: Känns det bra med hen?😘

6: hur länge har in variety BFF?

7: Är ni två tjejer