Är din crush kär i dig

1: Kollar ditt crush på dig ?

2: Har ditt crush stora pupiller när han tittar på dig

3: Är du kär i han eller bara gillar ?

4: Vill han pratta med dig ?

5: Är ditt crush motsatta könet ?

6: Har ni ögon kontakt ?

7: Vågar du prata med honom/ henne

8: Tror du att hen gillar dig ?

9: Vill du ha något seriöst med hen ?

10: Tittar du på utseende eller hur snäll dom är