Är din crush i hemmlighet en potatis?

1: Är HEN god?

2: Är HEN gul?

3: Är HEN fin? *o*

4: Tror du att HEN är en potatis? o:

5: HUR POTATIS AKTIG ÄR PERSONEN FRÅN 1 - 10???????