Apple quiz

1: Hur tar man sig till Siri?

2: Hur stänger man av produkten?

3: Hur ringer man till mamma?

4: Vad står det i början när man nyss fått Apple-produkten?

5: Tycker Siri om att prata om sig själv?

6: Hur många knappar finns på en Apple mobil?

7: Hur många Apple mobiler har Apple gjort?

8: Vilket år började iPhone 6 säljas?