Antikens Rom

1: Mellan vilka år fanns Romarriket?

2: Vilka tidsepoker hör till Romarriket?

3: Vem var Hannibal?

4: Vad var Caesar känd för?

5: Vilket påstående överensstämmer med Augustus

6: Vad var Colloseum?

7: Vilket folkslag i norra nuvarande Italien besegrade romarna när Romarriket växte fram?

8: Vad är en akvedukt?

9: Vad betyder Pax Romana

10: Vad är Forum Romana?

11: Varför föll Romarriket?