Antika Grekland

1: Under vilken tid inträffade den period vi kallar "antiken"?

2: Före antiken var flodkulturerna viktiga stormakter. Vilket av dessa påståenden stämmer om Mesopotamien?

3: I det antika Grekland hittar vi fröt till filosofin. Vad betyder ordet "filosofi"?

4: Vad är alfa och beta?

5: Poeten Sapfo skrev dikter om kärlek och begär, både mellan män och kvinnor och kvinnor och kvinnor. Sapfos hem-ö har givit upphov till ett ord i svenska språket. Var bodde hon?

6: Grekerna hade en ovanligt spännande och rik kultur. Vad är en förklaring till att just detta folk utvecklade denna kultur?

7: Poltiskt, vad utmärkte Grekland?

8: Adolf Hitler ansåg att stadsstaten Sparta var ett föredöme för eftervärlden. Varför?

9: Vad stämmer INTE om Athens demokrati?

10: Filosofen Sokrates ansåg att något särskilt utmärker den kunnigaste personen i Athen (enligt honom var det han själv som var denna person). Vad?