Anti08YT

1: När är Anti08YT född?

2: När bytte Anti08YT namn på Youtube?

3: Vad heter Anti08YT i förnamn?

4: Vilken stad bor Anti08YT i?

5: Vilken skola går han i?