Annie Carlsson

1: Favvo emoji

2: Hur många är vi i familjen?

3: Min favvo film

4: Vad för slags böcker gillar hon mest?

5: Favvo sport