Anni quiz

1: Vad är Annis favorit sorbet

2: Vad är Annis favorit färg

3: Vad är Annis favorit Juice

4: Vad är Annis favorit frukt

5: Vilket ärAnnis favorit mat