Anne Berg

1: Vad är Annes mellannamn?

2: Är Anne gift?

3: Vilket år är Anne född?

4: Vad heter Annes mann?

5: Hur många barn har Anne?

6: Vad heter de?

7: Vad heter de?

8: Vad heter de?

9: Har hon något djur?

10: Vad heter hennes svärmor?

11: Tack!