aNnaS astronomi frågor

1: vilken plats i solystemet ligger merkurius

2: Vad består Jupiter till största del av?

3: viLken planer är den minsta i vÅrat solsYstem?

4: Vad heter världsbilden där solen är i mitten?

5: Vad gör Tellus lutande axel?

6: Hur ser månen ut om den är i position 5?

7: VIlken plats i solsystemet ligger Uranus?

8: Vem kom på den Heliocentriska världsbilden?