Andra världskriget

1: När fick Adolf Hitler makten om Tyskland?

2: När skedde kristallnatten?

3: Vilket år utbröt andra världskriget?

4: Vilket land ockuperades först av Tyskland?

5: Vilka länder ockuperades 1940

6: Vilket år gick USA med i kriget?

7: Vilket år attackerades Sovjetunionen av Tyskland?

8: Vad hette Sovjetunionens ledare under andra världskriget?

9: Vad hette Storbritanniens ledare under andra världskriget?

10: Vad hette Italiens ledare under andra världskriget?

11: Vilka år skedde slaget vi Stalingrad?

12: Vilket år bytte Italien sida?

13: Vilket år skedde d-dagen

14: Vilket år skedde slaget om Berlin?

15: Vilka länder bestod axelmakterna av?

16: Vilka länder bestod de allierade av?

17: Vilket år släpptes atombomben?

18: Vart släpptes den första atombomben?

19: Vilket år slutade andra världskriget?