anatomi Muskler + ursprung o fästen

anatomi Muskler + ursprung o fästen

1: Vilken muskel har sitt ursprung vid den bakre delen av höftbenskammen, korsbenet och svansbenet?

2: vilken muskel har som funktion att adducera, utåtrotera och böja i höften? och har sitt ursprung på blygbenets ÖVRE ram och sitt fäste högt uppe på lårets baksida (Linnea pectinea)?

3: vilken funktion har stora sätesmuskeln? (gluteus maximus)

4: vilken muskel har sitt fäste vid den stora vändknölen och sitt ursprung vid tarmbenets utsida strax nedanför och under ursprunget för mellersta sätesmuskeln?

5: vilka två muskler har som gemensam funktion att delta i alla rörelser i höftleden utom inåtpendling (adducering), är framförallt abduktionsmuskler och är båda aktiva i gång samt stabilisering av bäckenet?

6: psoas major och iliacus har ett gemensamnt namn, vilket?

7: Vart har ilipsoas sitt ursprung och vart fäster den?

8: vilken funktion har ilipsoas?

9: vart fäster den stora sätesmuskeln? (gluteus maximus)

10: vilken muskel fäster vid stora vadknölen och har sitt ursprung vid tarmbenets utsida?

11: vilken muskel adducerar och utåtroterar i höften och har fäste på lårbenslisten (linea aspera)?

12: vilken muskel har som funktion att endast adducera i höften och har sitt fäste på lårbenslisten och sitt ursprung från blygbenet nära symfysen?

13: vilken muskel har som funktion att adducera samt kan även sträcka och inåtrotera i höftleden? den har sitt ursprung på delar av blygbenet samt sittbenet och fäster på lårbenslisten.

14: Vart har den raka lårmuskeln (rectus femoris) sitt ursprung?

15: vilken muskel har sitt fäste i lårfascians kraftiga senstråk? (tractus iliotibialis)

16: vilken muskel har som funktion att böja i höft och sträcka i knä?

17: vilken muskel har sitt ursprung vid sittbensknölen (tuber ischiadicum) samt lårbenslisten (linea aspera)?

18: Vilken funktion har bicep femoris (tvåhövdade lårmuskeln)?

19: vilken muskel har sitt fäste vid skenbenets insida i höjd med skenbensknölen och har sitt ursprung vid främre höftbenstaggen (spina iliaca anterior superior)?

20: vilken funktion har skräddarmuskeln (sartorious)?

21: Tvåhövdade lårmuskeln (bicep femoris) fäster vart?

22: raka lårmuskeln (rectus femoris) har sitt fäste vart?

23: halvseniga muskeln har som funktion att:

24: vilken muskel fäster på tre ställen vid skenbenets intre kondyl och har sitt ursprung från sittbensknölen?

25: vilka två muskler har som funktion att sträcka i höft, böja i knä samt inåtrotera i knä?

26: Halvseniga muskeln (semitendinosus) har sitt ursprung vid och fäste vid:

27: smala lårmuskeln har som funktion att:

28: vilken muskel böjer och abducerar i höft samt sträcker i knä? (har sitt ursprung vid utsidan av främre höftbenstaggen)

29: vart har smala lårmuskeln (gracilis) sitt ursprung och fäste?