Amra

1: Är Amra snäll?

2: Hur många Grisar är på bilden?

3: Vad är bäst enligt Amra?

4: Det vet du

5: Gillar Amra chips

6: Amar på...

7: Älskar Amra Ben och jerry?

8: Sista frågan?

9: Gillar Amra minecraft?

10: sista