Amorella quizen

1: När byggdes amorella

2: Hur lång är amorella

3: På vilket däck ligger receptionen ?

4: Hur många knop gör amorella ?

5: Vad heter amorella's akter bar ?

6: Vilken tid avgår amorella från Stocholm ?

7: Hur många hästkrafter har amorella ?

8: Vilken hamn är amorella registrerad i ?

9: Vad heter amorella's spa ?

10: När blev amorella renoverad senast ?