Amanda M

1: Vad hatar jag mest?

2: Kommer jag fortsätta simma 2016?

3: Vad av följande gör jag inte?

4: Kan jag knäppa med fingrarna?

5: Kan jag vissla?

6: Gillar jag hästar?

7: Vad har jag alltid som bakgrundsbild?

8: Vem pratade jag mest med på Riks 2015?

9: Hur många tävlingslopp har jag avbrutit?

10: Vad vill jag helst göra?