Amanda Lundgren

1: Hon är en...

2: Hennes äldsta lilla syster heter

3: Hur många prenumeranter har hon i slutet av 2016

4: Hennes yngsta lilla syster

5: Vem gör Amanda lyrik pranket på

6: I vilken av dessa sociala medier gör hon egna musik videor