Alvisen testet

1: Heter du Alva?

2: Gillar du Choklad?🍫

3: Har du tre bästa kompisar?

4: Är du 04?🙃

5: Villket är ditt favo djur

6: Hej...

7: Hur många syskon har jag?