Alviksskolan

1: Alviksskolan är....

2: Vad heter rektorn?

3: Var ramlade taket av?

4: Ger matsalen god mat

5: Har det funnits en pool?