Allvarligt Bertan har du mens måste vet

1: Kan du säga t mig

2: sääg som de e nu

3: tycker du det ee skönt att ta på din tutte

4: Äter du snorbusor

5: känner du min sysyter o hennes kompis