Allt

1: Vad heter...

2: Har vi vikarie

3: Villlen är min favorit färg

4: Är Donald Trump bra

5: Hur många fingrar har jag på min fot

6: Är mitt hår fint