Alla så säger jag vad jag hatet på musical.ly

1: Vad heter jag?

2: Vad heter jag på m.ly

3: Hur gammal är jag

4: Är jag bäst?

5: Vad heter min BFF?