alla rätt = min snap

1: vars bo ja?

2: Är ja en riktig norrläning?

3: Har jag renar?

4: Vill ja flytta?

5: är jag en same/lapp?

6: Har ja kille?

7: va heter han i så fall?

8: Vars va ja i helgen?

9: bo jag i