Alla rätt = min m.ly

1: Hur gammal är jag?

2: Svara ja.

3: Har jag m.ly?

4: Vill du följa mig på m.ly?

5: Nu är det sista frågan.